Refusjon av utlegg er når en person eller organisasjon får tilbakebetalt penger de har brukt på nødvendige kostnader. Dette kan for eksempel være kostnader forbundet med reise, mat, overnatting eller andre utlegg som har blitt gjort for å oppnå et mål eller fullføre en oppgave.

Refusjon av utlegg kan skje som et resultat av at arbeidsgiveren har gitt en godkjenning, eller at det er en del av et større regelverk som regulerer utlegg. For å få refundert kostnadene må man vanligvis legge frem bevis på at utlegget har blitt gjort, som for eksempel kvitteringer.

Det er også viktig å følge eventuelle retningslinjer som arbeidsgiveren har opprettet.