Refusjon av utlegg i sameie er når utlegg som er gjort av en sameier, som for eksempel vedlikehold og reparasjoner, dekkes av de andre sameierne.

Dette kan skje gjennom en refusjon, som er en betaling som går tilbake til den sameieren som har hatt utgiften. Utlegg som dekkes av refusjon kan omfatte utgifter som er nødvendige for å holde sameiet i god stand, som reparasjon av taket eller vedlikehold av fellesarealer.

Refusjon kan også omfatte utgifter som er gjort for å forbedre sameiet, som å male utvendig eller installere nye vinduer, selv om disse kan kreves som en avgift tilbake til den sameien som har gjort utgiften. Refusjon må søkes om, og de andre sameierne (eller den som har fått fullmakt) må godkjenne forslaget for at det skal bli godkjent.