Refusjon av utlegg i sameier

Refusjon av utlegg i sameie er når utlegg som er gjort av en sameier, som for eksempel vedlikehold og reparasjoner, dekkes av de andre sameierne. Dette kan skje gjennom en refusjon, som er en betaling som går tilbake til den sameieren som har hatt utgiften. Utlegg som...

Litt info om refusjon av utlegg

Refusjon av utlegg er når en person eller organisasjon får tilbakebetalt penger de har brukt på nødvendige kostnader. Dette kan for eksempel være kostnader forbundet med reise, mat, overnatting eller andre utlegg som har blitt gjort for å oppnå et mål eller fullføre...

Kan jeg klage på utleggspant?

Ja, du kan klage på utleggspantet fram til vi har bedt om tvangssalg av det aktuelle formuesgodet. Tvangsfullbyrdelsesloven kap. 5 inneholder alminnelige regler om saksbehandlingen i saker for namsmannen, herunder § 5-16 om klage på namsmannens avgjørelser og...

Begjære utleggsforretning

Skylder noen deg penger? Da kan du sende en utleggsbegjæring til namsmannen. Hvis kravet er gyldig, gjennomfører namsmannen en utleggsforretning. Det vil si at kravet blir tvangsinndrevet fra den som ikke har gjort opp for seg. Utlegg.no vurderer lage en forenklet og...

Refusjon av privat utlegg ved bruk av firmakort

Skjemaroboten kan benyttes for utlegg for firma, betalt med private midler. Vi minner om at ved bruk av firmakort er det ikke noe skjemakrav  grunnet denne type bruk nærheten til virksomheten. Det er da ikke nødvendig å bruke roboten. Det holder da å sende inn...

Utlegg.no lansert!

Gøy å lansere en gratistjeneste for refusjon av utlegg med teknologi fra Aidit.no Det blir spennende å se om tjenesten blir brukt og hvilken vei det går!