Refusjon av utlegg i sameier

Refusjon av utlegg i sameie er når utlegg som er gjort av en sameier, som for eksempel vedlikehold og reparasjoner, dekkes av de andre sameierne. Dette kan skje gjennom en refusjon, som er en betaling som går tilbake til den sameieren som har hatt utgiften. Utlegg som...

Litt info om refusjon av utlegg

Refusjon av utlegg er når en person eller organisasjon får tilbakebetalt penger de har brukt på nødvendige kostnader. Dette kan for eksempel være kostnader forbundet med reise, mat, overnatting eller andre utlegg som har blitt gjort for å oppnå et mål eller fullføre...

Begjære utleggsforretning

Skylder noen deg penger? Da kan du sende en utleggsbegjæring til namsmannen. Hvis kravet er gyldig, gjennomfører namsmannen en utleggsforretning. Det vil si at kravet blir tvangsinndrevet fra den som ikke har gjort opp for seg. Utlegg.no vurderer lage en forenklet og...