Som ansatt i eller eier av en bedrift hender det at man gjør kjøp av varer/tjenester på veiene av bedriften. Altså noe som skal brukes i forbindelse med utføring av bedriftens virke. Det samme gjelder dersom du har hatt utlegg for eksempelvis et sameie, borretslag eller andre lag og foreninger. For personlige utlegg som skal refunderes, må du ta vare på kvitteringene og fylle ut et skjema. Er du usikker på hva du kan kreve refundert, snakk med din, leder, styreformann eller regnskapsfører. Eksempelvis på utlegg være:

  • Trykksaker 
  • Bredbånd 
  • Bruk av telefon
  • Utstyr, pynt og annet til sameier osv
  • Bøker
  • Kontorrekvisita
  • Kurs og konferanseavgift
  • Medlemskontingent
  • PC, MAC og aktuelle tilbehør
  • Lisenser osv.

Med utlegg.no fra Aidit.no, kan du enkelte få orden på refusjon av utlegg.